Rólunk

A Salgo Trust For Education-ről

1959-ben Salgó Miklós létrehozta a Salgó-Noren Alapítványt, és a kiemelkedő tanári munkát értékelő Salgó-díjat, avval a céllal, hogy az odaadó és inspiratív tanári munkát elismerjék és támogassák. 1982-ben létrehozott egy státuszt a budapesti Eötvös Loránd Egyetem Amerikanisztika tanszékén az amerikai történelem tanítása és amerikai vendégprofesszorok fogadása érdekében. Ez a kezdeményezés a mai napig is működik és az első volt a maga nemében a szocialista táboron belül. Salgó Miklós régóta szenvedélyes gyűjtő is volt, érdeklődése a magyar művészettől, szobrászattól és ezüstművességtől a kínai művészetig; a nyergektől, nyeregtakaróktól és lótakaróktól a térképekig és francia bútorokig; a melanéziai művészettől az ezüst merőkanalakig és kanalakig terjedt. A Salgo Trust for Education (Salgo Alap) 1991-ben jött létre avval a misszióval, hogy megismertesse a gyűjteményt és az annak hátterében meghúzódó gyűjtési filozófiát kutatások és kiállítások támogatása révén. A Salgo Alap műtárgyait az Egyesült Államokban (Metropolitan Museum of Art, New York; Jewish Museum, New York; Art Gallery of the Graduate Center, The City University of New York; Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, Rutgers The State University of New Jersey; és az American-Hungarian Foundation, New Brunswick, NJ) és külföldön (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; Jeu de Paume, Párizs; Institut Valencia d’Art Moderne – Centre Julio González, Valencia; Museum für Völkerkunde, Lipcse; Bayerisches Nationalmuseum, München) számos múzeumban bemutatták.


Salgó Miklós

Salgó Miklós 1914-ben született Budapesten. 1937-ben szerzett Dr. jur. és bölcsész doctor fokozatot az Eötvös Loránd Egyetemen. 1933 és 1938 között a budapesti Weiss Manfréd Társaságnál dolgozott, ahonnan 1939-ig a társaság genfi irodájába helyezték át. Később az Egyesült Államokba költözött, hogy a genfi székhelyű Salvaj & Cie. céget képviselje, amelynek partnere és igazgatója lett. 1953-ban kapta meg az amerikai állampolgárságot. Ekkorra már komoly érdemeket szerzett újszerű üzletlehetőségek feltárásában és kifejlesztésében. A hatvanas évekre egy sikeres nagyvállakozást hozott létre, amelynek érdekeltségei voltak a repülésben, gyapot feldolgozásban és szabadidős termékekben. Az ő koncepciója nyomán jött létre a Watergate Complex Washington D.C.-ben, mely sikeres projektnek alapítója és részleges tulajdonosa is volt. 1981-82-ben az Egyesült Államok Tájékoztatási Irodája Közép- és Kelet-Európai ügyekkel foglalkozó konzultánsa volt. 1983-ban a Private Enterprise Task Force-ba került, aminek keretében Ronald Reagan elnök tájékoztatása volt a feladata külföldi érdekeltségű ügyekben. 1983 és 1986 között az Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként működött. Visszatérése után folytatta a diplomáciai szolgálatot, a Department of State-ben a különleges, kétoldalú tulajdont érintő (beleértve a kelet-európai nemzeteket is) projektek követe volt. 1989-ben az id. George Bush elnök javaslatára és a szenátus jóváhagyására, követi rangjának állandósításával a tulajdonügyek egyeztetésének speciális feladatával bízták meg. Ebben a minőségében sikeresen bonyolított le tulajdonnal kapcsolatos megállapodásokat Bulgáriával, Kelet-Németországgal, Izraellel, Kínával és a Szovjetunióval, továbbá mind a 14 újonnan létrejött utódállammal. Több éven keresztül folytatott tárgyalásokat Oroszországgal a Moszkvában létesítendő amerikai követség ügyében és közreműködött az új amerikai konzulátusok létrejöttében is.

Üzletemberként és kormányhivatalnokként szerzett érdemei mellett több mint öt évtizeden keresztül szenvedélyes gyűjtő is volt igen széles érdeklődési körrel. Híres ezüst gyűjteményét a szakirodalom úgy tartja számon, mint a XVI‒XIX. század közötti magyar ezüstművesség legjelentősebb kollekcióját, amely jelenleg a New York-i Metropolitan Museum of Art kincsei közé tartozik. Hatalmas és rangos nyeregtakaró és lótakaró gyűjteménye adományként a Museum of Anthropology (Wake-Forest University) kollekciójába és a lipcsei Museum für Völkerkunde-ba került.


A Magyar Gyűjtemények

Salgó Miklós a nyolcvanas évek közepén amerikai nagykövetként kezdett el magyar művészetet gyűjteni. Magyar ezüstművesség, régi magyar térképek és érmek, illetve magyar népművészet tartozott ekkor a profiljába. Követi megbízása lejárta után rendkívüli miniszteri engedélyt kapott a magyar nemzeti kincs részét képező és ezért kiviteli tilalom alatt álló védett műtárgyai külföldre szállítására az akkori kulturális minisztertől, Köpeczy Bélától a magyar művészet jobb külföldi megismertetése érdekében. Salgó Miklós messze túlteljesítette ezt a feladatot. Gazdag és színvonalas modern magyar gyűjteménye nemzetközileg ismertté vált és műtárgyai kölcsönzések révén számos kiállításon láthatóak.

Köpeczy Béla kulturális miniszter 1986 szeptember 15.-én kelt levele, amelyben engedélyezi Salgó Miklós nagykövet gyűjteménye legjelentősebb darabjainak védettség alóli felmentését, hogy azokat az Egyesült Államokba szállíttathassa (mellékletben csatolva az érintett műtárgyak listája).
Salgó Miklós magyar művészeti gyűjteményét illető állásfoglalása az American Hungarian Foundation kiállítása kapcsán, New Brunswick, NJ, 1990